Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 04 2012

juniperus
4215 2f18
Reposted frombyheart byheart viavampire-diaries vampire-diaries

November 02 2012

juniperus
1543 d69c
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viatypromantykaq typromantykaq

October 28 2012

juniperus
Dobranoc, niech odpoczną po łzach twoje oczy.
— A. Mickiewicz
Reposted fromtereseek tereseek viakoloryzacja koloryzacja
juniperus
Play fullscreen

Anneke Van Giersbergen

October 24 2012

juniperus

Robię sobie następną herbatę, choć po jej wypiciu nie jest mi ani bardziej ciepło, ani mniej sennie, za to niepokój zaczyna nabierać cech metafizycznych. Więc może to wszystko tutaj to tylko wynik przedawkowania teiny?

— Varga, "45 pomysłów na powieść. Strony B singli 1992-1996"; to na pewno tylko teina.
Reposted fromciarka ciarka viakoloryzacja koloryzacja
juniperus
1603 c0a9
Reposted fromyouareawhoree youareawhoree
juniperus
Mam ochotę na odrobinę szczęścia w Twoich ramionach.
Reposted fromthesmajl thesmajl viatypromantykaq typromantykaq
juniperus
7412 f879 500
Reposted fromczyzewna czyzewna viagorzkaczekolada gorzkaczekolada
juniperus
Reposted fromubza ubza

October 22 2012

juniperus
Słabi ludzie szukają zemsty, silni wybaczają, a inteligentni zwyczajnie ignorują.
— jak przeżyć w tym okrutnym świecie.
Reposted fromlabellavita labellavita viabranislava branislava
juniperus

October 21 2012

juniperus
Smutek mi serce zjadł.
— Fisz
Reposted fromtout tout viatypromantykaq typromantykaq
juniperus

Całując Cię na dobranoc, nie dałabym Ci zasnąć.

October 18 2012

juniperus

„Nie można przecież wciąż być uprzejmym i towarzyskim. Po prostu nie można nadążyć.” 

— Tove Jansson - Opowiadania z Doliny Muminków
Reposted fromdrusill-a drusill-a viawerterowska werterowska
juniperus
ja bardzo się przywiązuję do ludzi po prostu. i takie sytuacje, w których muszę przedzierać się przez warstwę ochronną nowych osób, nowo poznanych, są dla mnie trudne. jestem średnio przebijająca się do drugiego człowieka.
— katarzyna nosowska, wywiad dla onet.pl
Reposted fromszarakoszula szarakoszula viawerterowska werterowska

October 15 2012

juniperus

October 09 2012

juniperus
6180 222c 500
Reposted fromflamingo flamingo viabranislava branislava

October 07 2012

juniperus
A kiedy sprawy tak się układają, że ludzie zaczynają odczuwać konieczność działania, zaraz znajdują się słabi lub tacy, co słabną na samą myśl o potrzebie ruszenia mózgiem, i zawsze wykombinują taką religię, co zabrania wszystkiego, górnolotną i głoszącą ufność i pokorę wobec prześladowców i poddanie się woli Stwórcy!
— Herbert George Wells "Wojna Światów"

October 04 2012

juniperus
juniperus
W prawdziwej przyjaźni nie chodzi o to, żeby być nierozłącznym, tylko o to, żeby rozłąka nic nie zmieniała.
Reposted frommefir mefir viaszalony-virus szalony-virus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl