Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 17 2012

juniperus
Działalność juniperus.soup.io przeniesiona na inny adres.

November 16 2012

juniperus
3490 47ba
Reposted fromnirvitii nirvitii viaAluslaw Aluslaw

November 14 2012

juniperus
Reposted fromlouve louve viagurski gurski
juniperus
Chciałabym w końcu spokojnie przespać noc. Bez żadnego filozofowania, zamartwiania się. Naprawdę, chciałabym.
Reposted fromthesmajl thesmajl viatypromantykaq typromantykaq
juniperus
Play fullscreen

"Kiedyś wam umrę..."

November 13 2012

juniperus
7203 a721 500
Reposted fromnegation negation viawidokzwenus widokzwenus

November 12 2012

juniperus
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaLithieu Lithieu
juniperus
Nasze pokolenie, nasączone bólem i łzami, wódką i fajkami. Pęknięte serca i poszarpane dusze. Sztuczne uśmiechy i sztuczne ciała. Fałszywe gesty i dwulicowe zachowania. Brudni, puści, zagubieni, samotni.
juniperus
Po tylu latach wyrzucić z siebie własne zduszone uczucia - bezcenne...
Reposted byezouseeidream

November 11 2012

juniperus
Wprawdzie zapomnieć mi się nie udało, nawet na jeden dzień, a jednak żyłam w przekonaniu, ze czasem naprawdę można zostawić przeszłosć za sobą.
— E.Giffin
Reposted fromjdeg jdeg viapoolun poolun
juniperus

każdy z Nas czegoś żałuje. każdy z Nas w nieodpowiednim momencie powiedział kilka słów za dużo. każdy z Nas, chociaż raz powiedział 'nie', wtedy, gdy serce tak cholernie błagało o 'tak'. każdy z Nas wybrał niewłaściwą drogę, niewłaściwego człowieka u boku i niewłaściwe emocje. to nic złego popełniać błędy - przecież jesteśmy tylko ludźmi.

— veriolla.moblo.pl
Reposted frommefir mefir viapoolun poolun
juniperus
8772 6776
Reposted fromstrasznik strasznik viabranislava branislava
juniperus
Nie pamiętam nic tak gorzkiego, co dałoby się porównać z tym, że zakochałam się w człowieku, który nigdy mnie nie kochał.
Reposted fromborn2die born2die viasweetchocolate sweetchocolate
juniperus
Potrzeba snu, to odpowiedź organizmu na stres i ból.
— Emily Giffin
juniperus
2324 9f27 500
Reposted frompalell palell viakoloryzacja koloryzacja
juniperus
8881 286c
Reposted fromarvefjende arvefjende viabranislava branislava

November 08 2012

juniperus
odfruwają od okien wspomnienia
wczoraj żywe jak dotyk - ciepłe

nie uciekniesz w snów miękką rzekę
w ciemne nic - z łóżka nie skoczysz
— Halina Poświatowska - Dziewczynka na obrazku tęskni
Reposted byolcaauroborostakeyoutomygraveakrewonlycatsstealheartsblablablablaiamnotarobotbufkapannaxmikanekowolfboys
juniperus
Play fullscreen

My Riot - Ból przemija

November 07 2012

juniperus
Nie miej pretensji jeśli któregoś dnia Cię pocałuję lub uderzę w twarz. Prowokujesz mnie do obydwóch tych rzeczy.
Reposted fromthesmajl thesmajl viaszalony-virus szalony-virus

November 04 2012

juniperus
2086 6cb1
Reposted fromliczbapi liczbapi viakoloryzacja koloryzacja
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl